000000194241 Numer księgi rejestru podmiotu leczniczego nadany przez Wojewodę

Czy mam problem z alkoholem? Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych.

Czy mam problem z alkoholem? Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych.

admin

Duża część z nas na pewno niejednokrotnie stawiała przed sobą takie pytanie. Czy możemy mieć pewność, że nas ten problem nie dotyczy? Jeżeli martwimy się o ilość trunku alkoholowego, jaki wypijamy lub niepokoi nas podejście do alkoholu naszych bliskich, przydatny może okazać się Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych.

Czym jest Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych?

Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych, czyli AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test, jest badaniem przesiewowym. Test ma za zadanie określania prawdopodobieństwa problemu związanego z alkoholem u osoby badanej. Narzędziem wykorzystanym do badania jest ankieta, która składa się z 10 pytań oraz 3 różnych odpowiedzi. Każda odpowiedz, jest inaczej punktowana. Dzięki AUDIT mamy możliwość uzyskania natychmiastowego wyniku badania, poprzez zliczenie wszystkich uzyskanych punktów. Musimy zaznaczyć, iż AUDIT stworzyli specjaliści z WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).
Instrukcja do wypełniania testu AUDIT.
Pamiętajmy, że test należy wypełnić uczciwie i rzetelnie. Prawdziwy wynik dadzą nam tylko szczere oraz zgodne z prawdą odpowiedzi. Test powinien być wykonany bez zbędnego pośpiechu. Powinniśmy znaleźć odpowiedni moment, aby wykonać test oraz dobrze zastanowić się nad każdą odpowiedzią. W podsumowaniu testu znajduje się interpretacja wyników. Zsumujmy liczbę uzyskanych punktów przypisaną do każdej odpowiedzi i dowiedzmy się, jaki otrzymałyśmy rezultat AUDIT. Dla przypomnienia – porcja 10 g czystego alkoholu to: 250 ml piwa, 100 ml wina lub 30 ml wódki.


Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych.

1. Jak często zdarza Ci się pić napoje alkoholowe?

 • nigdy (0 pkt)
 • raz w miesiącu (1 pkt)
 • 2–4 razy w miesiącu (2 pkt)
 • 2–3 razy w tygodniu (3 pkt)
 • ≥4 razy w tygodniu (4 pkt)

2. Ile porcji czystego alkoholu wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • 1–2 porcje (0 pkt)
 • 3–4 porcje (1 pkt)
 • 5–6 porcji (2 pkt)
 • 7–9 porcji (3 pkt)
 • ≥10 porcji (4 pkt)

3. Jak często zdarza Ci się pić 6 lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

4. Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

 

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niemoralnego lub niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami zachowania?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

6. Jak często w ostatnim roku czułeś/aś potrzebę napicia się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

7. Jak często w ostatnim roku czułeś/aś wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

8. Jak często w ostatnim roku nie pamiętałeś/łaś co działo się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?

 • nigdy (0 pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • około raz w miesiącu (2 pkt)
 • około raz w tygodniu (3 pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

9. Czy kiedykolwiek miałeś/łaś lub ktoś inny miał jakiegoś rodzaju uraz fizyczny w wyniku Twojego picia?

 • nie (0 pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2 pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4 pkt)

10. Czy ktoś z rodziny, lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • nie (0 pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2 pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4 pkt).

Interpretacja wyników:

 • 8 punktów i więcej – wskazane pogłębione badanie diagnostyczne u terapeuty leczenia uzależnień,
 • podwyższone wyniki w trzech pierwszych pytaniach (przy niskich wynikach w pozostałych) – prawdopodobnie Twoje spożywanie alkoholu odbywa się w sposób ryzykowny. Ogranicz picie alkoholu i dowiedz się więcej na ten temat, na przykład umawiając się na wizytę u terapeuty.
 • Punktacja w skali 4–6 – występuje wysokie prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu. Koniecznie skontaktuj się ze specjalistą leczenia uzależnień.

[Źródło: Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.]

Podsumowanie.

Po uzyskaniu wyników testu warto przyjrzeć się jak, zachowujemy się, gdy spożywamy alkohol, jakie odczucia nami kierują. Co czujemy podczas spożywania alkoholu. W razie jakiejkolwiek potrzeby starajmy się jak najszybciej reagować i umówić do specjalisty, który pomoże nam z naszym problemem. Uzależnienie od alkoholu to choroba, z którą można wygrać, o ile szybko podejmie się należyte działania.