000000194241 Numer księgi rejestru podmiotu leczniczego nadany przez Wojewodę

Kadra

Przekonaj się, jaki zakres obowiązków cechuje naszych specjalistów

Agnieszka Patrzykąt

Agnieszka Patrzykąt

Zajmuje się koordynacją administracyjno-organizacyjną i jest w trakcie certyfikacji na terapeutę uzależnień. Przeprowadza konsultacje kwalifikujące do podjęcia leczenia. Prowadzi również rozmowy z osobami rozpoczynającymi leczenie, a także z ich bliskimi. Motywuje wtedy do podjęcia walki z uzależnieniem. Angażuje się też w spotkania dla absolwentów ośrodka, których jest jedną z prowadzących.

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Grzegorz Nałęcz Nieniewski

Jest pedagogiem resocjalizacyjnym, a prywatnie od wielu lat interesuje się i zajmuje uzależnieniami. Ukończył studia na krakowskiej akademii. W ośrodku terapii prowadzi nie tylko warsztaty psychoedukacyjne, ale też dzieli się własnym doświadczeniem z odbytej terapii.

dr Karolina Piątek kierownik zespołu

Specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych, Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity ART,

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Odbyła liczne szkolenia m.in: „Terapia Rozwoju Osobowego – perspektywa egzystencjalna w psychoterapii osób uzależnionych”, „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, „Dialog motywujący w terapii uzależnień”
Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi (Poradnie Leczenia Uzależnień, 9 letnie doświadczenie w pracy na oddziale detoksykacyjnym oraz hostelach postrehabilitacyjnych)
Prowadziła liczne szkolenia m.in. w zakładach karnych, zarówno dla osób osadzonych jak i funkcjonariuszy, ale również w instytucjach edukacyjnych

dr Piotr Smoleń

Jest dyplomowanym psychiatrą, psychoterapeutą oraz profesjonalnym terapeutą w Krakowie. Wiedzę zdobył na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował w wielu specjalistycznych placówkach, m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Obecnie współpracuje ze stowarzyszeniami, ośrodkami i oddziałami zajmującymi się psychoterapią, detoksykacją oraz uzależnieniami.

dr n. med. Wojciech Szot

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobył dyplom lekarski. Na przestrzeni lat ciągle dokształcał się, dzięki czemu może poszczycić się doktoratem z zakresu kardiologii. Ponadto specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, onkologii oraz w medycynie nuklearnej. Doświadczenie zdobywał w licznych klinikach, przychodniach, centrach medycznych i szpitalach specjalistycznych.

Tomasz Paluchowski

psycholog, psychoterapeuta
Jestem magistrem psychologii w specjalności psychologia kliniczno – sądowa i psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Od 9 lat jestem związany z psychoanalizą lacanowską. Jestem członkiem Stowarzyszenia Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej (SGPL). Od kilku lat prowadzę gabinet psychologiczno – psychoanalityczny (pod superwizją).

Moimi klientami są osoby cierpiące na depresję, nerwicę, zaburzeni autodestrukcyjne, psychozę, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, a także osoby borykające się z uzależnieniami. Uczestniczyłem w licznych stażach i wolontariatach min. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Joanna Frydrych

mgr Joanna Frydrych – pedagog specjalny i pedagog społeczno-opiekuńczy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest absolwentką Małopolskiego Studium Terapii Uzależnień. Obecnie w procesie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, pracując z pacjentami zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i na Oddziale Dziennym. Ukończyła staż zawodowy na stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnionych od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji

dr Mariusz Szczęsny

Pracuje jako lekarz psychiatra.

dr Beata Kleber

Zajmuje się kardiologią, a także chorobami wewnętrznymi.

lek. Med. Tomasz Piejak

Specjalizuje się w kardiologii.

Anna Kosoń

Od dziecka zafascynowana człowiekiem jako całość, ze szczególnym zastosowaniem sfery psychicznej.
Ukończenie studiów pielęgniarskich otworzyło drogę rozpoczęcia pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. południowy zachód. Ludwika w Krakowie.
Po 3 latach pełnych obowiązków pielęgniarek psychiatrycznych związanych z pracą, jednak nadal stosowanymi terapeutycznymi zajęciami dla osób z problemami takimi jak: zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia zachowania, depresja czy anoreksja.
Uzyskała tytuł nauczyciela Jogi i Medytacji (RYS 200), Pogłębionej relaksacji – Jogi Nidry (RYT 50) oraz Jogi dla dzieci i młodzieży (RYT 50). Regularna praktyka stale uzupełniana o warsztaty i kursy kursów przez kursy z Polski i zagranicy.
Swoje zajęcia praktyczne i techniki poznawcze podczas uczestnictwa w 4 – letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w przedszkolu Core Energetics, opierające się na pracy z ciałem. Metoda ta traktuje człowieka całościowo pod uwagę wszystkie poziomy jego istnienia: ciało, umysł, emocje, wolę i ducha (więcej na ten temat dowiesz się na www.coreenergeticspolska.com).
Współprowadzi warsztaty, grupy terapeutyczne w nurcie psychosomatoterapeutycznych (od 2019 roku).
Prowadzi także grupowe zajęcia psychosomatoterapeutyczne typu joga dla dorosłych na Oddziale Dziennika Pobytu w Pro Vita Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnienia Krakowa (od 2020 roku).
Swoje zainteresowania łączy prowadząc badania nad psychosomatoterapią i połączeniami w tym celu technik jogi. Jak wynika z przeprowadzonych badań zachodniego połączenia systemu jogi jest Core Energetics.

„Moim celem jest wprowadzenie równowagi
w dzisiejszy pędzel i przepełniony bodźcami świata”

Psychosomatoterapia pojmuje ciało i psychikę jako integralną całość. Wszystko, co robimy ze swoim ciałem, ma wpływ na psychikę i odwrotnie. Zaniedbanie ciała sprawia, że ​​zaczyna chorować umysł
i dusza. Cierpienie psychiczne przedstawiają twój wyraz w dolegliwościach ciała. Psychosomatoterapia to oddziaływanie na ciało poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia, które wpływają na psychikę na głębokość poziomu. Dzięki temu z różnych części ciała uwalniają się emocje, które są tam ukryte i zablokowane.
Techniki psychosomatoterapeutyczne opracowują się coraz bardziej popularne wśród osób zmagających się z problemami natury psychicznej, w tym uzależnionych.